BCNN là gì | Chi tiết về Bội số chung nhỏ nhất

Facebook
Twitter

Để hiểu rõ hơn về BCNN là gì và và tại sao BCNN quan trọng trong lĩnh vực toán học và ứng dụng thực tiễn. Hãy cùng khám phá khái niệm BCNN trong thế giới số học cũng như các tình huống thực tế mà BCNN được áp dụng trong bài viết sau của nhacaisoc88com.

BCNN là gì? Tìm hiểu về bội số chung nhỏ nhất là gì

Trong toán học ắt hẳn các bạn đã từng nghe qua khái niệm BCNN là gì. Bội số chung nhỏ nhất BCNN (viết tắt của tiếng Anh là Least Common Multiple) là một khái niệm trong toán học, đặc biệt trong lĩnh vực số học. BCNN của hai hoặc nhiều số nguyên là bội số nhỏ nhất mà tất cả các số đó đều chia hết cho nó.

BCNN là gì mang đến một nguồn kiến thức bổ ích
BCNN là gì mang đến một nguồn kiến thức bổ ích

BCNN của hai số nguyên dương a và b được ký hiệu là BCNN(a, b) hoặc LCM(a,b).  BCNN được tính bằng công thức như sau:

BCNN(a,b)=∣a×b∣/GCD(a,b)

Trong đó GCD(a, b) là ước chung lớn nhất (greatest common divisor) của hai số a và b. BCNN là bội số chung nhỏ nhất của a và b, nghĩa là nó là số nhỏ nhất mà cả a và b đều chia hết cho nó.

Cách tìm BCNN là gì

Cách tìm BCNN là gì? Để tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hoặc nhiều số nguyên, ta có thể tuân theo các bước sau:

BCNN được tìm theo một công thức chuẩn chỉnh
BCNN được tìm theo một công thức chuẩn chỉnh
 • Phân tích các con số thành các thừa số nguyên tố.
 • Xác định các thừa số nguyên tố mà các số đều có và riêng lẻ.
 • Với mỗi thừa số nguyên tố, chọn số mũ lớn nhất mà nó xuất hiện trong các số và nhân các thừa số này với nhau.

Lưu ý: Nếu các số đã cho đôi một nguyên tố cùng nhau, BCNN của chúng là tích của các số đó. Ví dụ: BCNN(5, 7, 8) = 5 * 7 * 8 = 280.

Nếu số lớn nhất trong tập các số đã cho là bội số của các số còn lại, thì bội chung nhỏ nhất (BCNN) của chúng chính là số lớn nhất đó. Ví dụ: BCNN của tập số (12, 16, 48) là 48, bởi vì 48 là bội số của 12 và 16.

Ví dụ: Tìm BCNN của 25 và 150.

Giải:

Phân tích 25 và 150 thành thừa số nguyên tố:²

25=5²

150=2×3×5²

Xác định các thừa số nguyên tố chung và riêng:

 • Thừa số chung: 5
 • Thừa số riêng: 2, 3

Tính tích các thừa số với số mũ lớn nhất: 

BCNN(25, 150) = 21×31×5²=150

Ước chung lớn nhất là gì?

Ước chung lớn nhất (UCLN) là khái niệm toán học quan trọng, thường được ký hiệu là GCD (greatest common divisor) trong tiếng Anh. Nó là ước số nguyên dương lớn nhất mà cả hai hoặc nhiều số tự nhiên cho trước đều chia hết.

Ước chung lớn nhất và BCNN có sự liên kết với nhau
Ước chung lớn nhất và BCNN có sự liên kết với nhau

Một ước số của một số nguyên là một số mà khi chia số đó cho nó thì được một kết quả là số nguyên, tức là không có phần dư. Ước số chung của hai hoặc nhiều số là số nguyên lớn nhất mà chia hết cho các số đó.

Để tìm UCLN của hai hoặc nhiều số, ta phải xem xét tất cả các ước số của các số đó và tìm ước số lớn nhất.

Ví dụ: Tìm UCLN của 36 và 48.

 • Các ước số của 36: 1, 2, 3, 6, 9, 4, 12, 18, 36.
 • Các ước số của 48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

Dựa vào các ước số chung, ta thấy rằng UCLN (36, 48) = 12, bởi vì 12 là ước số lớn nhất mà chia hết cho cả 36 và 48.

So sánh sự giống và khác nhau giữa UCLN và BCNN là gì?

Tìm ước chung lớn nhất (UCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) là hai quá trình quan trọng trong toán học liên quan đến các số nguyên. Dưới đây là sự giống và khác nhau giữa cách tìm UCLN và BCNN:

Giống nhau

 • Cả UCLN và BCNN đều dựa trên phân tích các số thành thừa số nguyên tố để tìm kết quả.
 • Kết quả của cả UCLN và BCNN đều là số nguyên.

Khác nhau

 • Về khái niệm: BCNN (Bội chung nhỏ nhất) là bội số nhỏ nhất mà cả hai hoặc nhiều số nguyên đều là ước số. Trong khi UCLN (Ước chung lớn nhất) là ước số lớn nhất mà cả hai hoặc nhiều số nguyên đều chia hết.
 • Phương pháp tính: BCNN được tính bằng cách nhân các thừa số nguyên tố đã chọn với số mũ lớn nhất. Còn UCLN xem xét và so sánh các ước số của các số đã cho.
 • Kỹ thuật phân tích: BCNN sẽ dựa trên việc tìm các thừa số nguyên tố chung và riêng của các số đã cho. Trong khi UCLN dựa trên việc tìm các ước số chung của các số đã cho.

Kết luận 

Trên đây là chi tiết giải thích về BCNN là gì và cách tìm BCNN đơn giản, dễ hiểu. Cách tính BCNN giúp giải quyết nhiều bài toán thực tế từ việc tối giản phân số đến lập kế hoạch và quản lý tài nguyên. 

Có Thể Bạn Quan Tâm